Transport intermodalny

Transport intermodalny, zwany również często kombinowanym, to taki rodzaj przewozu zleconych ładunków, który wykorzystuje różne sposoby jego przewozu: drogowy, lotniczy, kolejowy czy morski. Co ważne, w tego typu transporcie istotne jest, by na całej trasie przewozu wykorzystywana tylko jedna jednostka ładunkowa, np. paleta, kontener czy nadwozie wymienne. Transport intermodalny niweluje zatem konieczność przeładunku w przypadku konieczności zmiany rodzaju transportu.

Transport intermodalny obejmuje swoim zasięgiem zarówno przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne, jak i międzykontynentalne. Położenie geograficzne Polski, a także jej coraz bogatsza infrastruktura – w tym obecność wielu rodzajów połączeń i węzłów drogowych, lotniczych czy kolejowych – pozwala na wykorzystywanie wszystkich dostępnych gałęzi transportu.

Skorzystanie z usługi transportu intermodalnego w Seifert Polska niesie za sobą szereg korzyści:

  • zminimalizowanie kosztów transportu
  • podniesienie jakości usługi
  • zmniejszenie czasu realizacji dostawy do miejsca docelowego
  • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru,
  • możliwość przewiezienia większej partii ładunku w ramach jednego przewozu

Nasi eksperci dbają o to, by tak dobierać rodzaj i termin transportu, by możliwie najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby i środki transportu, np. poprzez zaplanowanie przewozu towaru na kluczowym odcinku z wykorzystaniem tańszego transportu kolejowego i jednoczesne zminimalizowanie droższych rozwiązań transportowych, np.  skorzystanie z transportu drogowego wyłącznie na krótkim odcinku drogi.

Wybierając usługę transportu intermodalnego w Seifert Polska Klient może mieć pewność, że jego zlecenie zawsze zostanie zrealizowane kompleksowo, bez strat i na czas.