Papier

Firma Seifert obsługuje rocznie ponad 1.4 mln ton papieru o wszelkich granulacjach, których wymaga jego logistyka. Odpowiada w tym zakresie za:

  • odbieranie produkcji z zakładu i magazynowanie papieru w rolach i papieru w arkuszach z innowacyjnym systemem sterowania magazynem,
  • logistykę kontraktową, jako partner na miejscu w różnych zakładach,
  • przejęcie opakowania / przepakowanie,
  • gwarancję innowacyjnego zabezpieczenia ładunku,
  • dystrybucję na całą Europę i realizacja usługi tam, gdzie jest ona potrzebna,
  • załadunek i odprawa TIR-ów, kontenerów i wagonów kolejowych,
  • sporządzanie dokumentów celnych (System Atlas).