LOGISTICS MEETS MOTION

 
Centrala telefoniczna Katowice-Mysłowice +48 32 358 99 10
Dział Logistyki +48 32 358 99 70

+48 609 977 222
Marketing + 48 32 358 99 32
+ 48 607 166 577
Dystrybucja +48 609 612 729
Dyspozycja Katowice: +48 32 358 99 32
Dyspozycja Poznań: +48 61 640 53 33
Dyspozycja Ostrołęka: +48 29 691 00 10
Dyspozycja Warszawa: +48 22 274 23 82
Dyspozycja Wrocław: +48 71 749 46 01
Dyspozycja Bielsko-Biała: +48 33 472 34 85