Motoryzacja

Firma Seifert zawarła długoletnie partnerstwo z jednym z największych producentów samochodów i obsługuje dziennie 1300 GiBo. W ramach tej kooperacji, która wymaga doskonałej obsługi bardzo wrażliwych towarów, Seifert jest odpowiedzialny za następujące działania:

  • magazynowanie w magazynie wysokiego składowania, ze specjalnymi urządzeniami transportu poziomego,
  • przyjmowanie towarów i komisjonowanie,
  • dostawy Just-in-Sequence na taśmie produkcyjnej,
  • logistyka części zamiennych.