W zakresie magazynowania oferujemy:

 • załadunki i rozładunki dostaw
 • krótko i długoterminowe składowanie towarów
 • komisjonowanie
 • konfekcjonowanie
 • kontrolę ilościową jakościową towaru w procesie magazynowania
 • foliowanie, etykietowanie, zabezpieczenie przesyłek do celów transportowych
 • obsługę zwrotów, reklamacji
 • zarządzanie gospodarką opakoyvań zwrotnych
 • przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie powierzonego towaru zgodnie z poleceniami i ustaleniami zleceniodawcy. Procesy inwentaryzacji są w pełni zautomatyzowane również za pomocą terminali systemowych.

Magazyny wyposażone są w:

 • system monitoringu temperatury i wilgotności kontrolowany elektronicznie z archiwizacją danych w przedziałach temperaturowych od +l2°C do +18°C
 • system przeciwpożarowy: czujniki temperatury, tryskacze punktowe wewnątrz regałowe, klapy oddymiające
 • system monitorujący i system alarmowy nadzorowany przez całodobową służbę ochrony
 • zintegrowany układ wentylacyjno - klimatyzacyjny
 • regałowy system wysokiego składowania
 • zautomatyzowane rampy załadunkowo - rozładunkowe wyposażone w kurtyny powietrzne
 • nowoczesny transport wewnętrzny
 • system zasilania alternatywnego: agregat prądotwórczy pozwalający na utrzymanie w pełnym zakresie sprawności i dostępności wszystkie procesy logistyczne