Nasze wartości

 • SKUTECZNOŚĆ Dbamy o szybką i bezproblemową obsługę klienta.
 • ZADOWOLENIE Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów.
 • KOMUNIKACJA Dbamy o szybki i sprawny przepływ informacji. Współpracujemy ze sobą.
 • WIARYGODNOŚĆ Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania.
 • SZACUNEK I PARTNERSTWO Każdego klienta traktujemy tak samo. Dbamy o dobre relacje w biurze.
 • PROFESJONALIZM Systematycznie podnosimy swoje umiejętności i kompetencje. Dbamy o rozwój osobisty i zawodowy.
 • ZAANGAŻOWANIE Angażujemy wszystkie nasze zdolności i możliwości w pracę
 • SATYSFAKCJA Czerpiemy radość z wykonywanej pracy.
 • ATMOSFERA Tworzymy miejsce przyjazne do pracy. Nie przenosimy problemów z pracy do domu i odwrotnie.

W myśl naszej filozofii:

Wierzymy, że każdy pracownik przyczynia się do naszego wspólnego sukcesu, dzięki swojej gotowości do działania, pracy zespołowej oraz innowacyjności.

Wspieramy i dbamy o wysoki poziom wiedzy naszych pracowników. Proponowane przez nas w tym celu działania rozwojowe są adekwatne do pełnionych przez nich funkcji. Ponadto dzięki temu, że w naszej firmie zastosowanie mają najnowocześniejsze technologie, zapewniamy naszym pracownikom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy praktycznej.

W sposób odpowiedzialny obchodzimy się z naszymi zasobami i wnosimy aktywny wkład w ochronę środowiska.

Osobiście ponosimy odpowiedzialność za nasze działania i dotrzymujemy obietnic.

Nasza wspólna zasada, zgodnie z którą postępujemy w odniesieniu do współpracy z naszymi klientami, dostawcami oraz w naszym przedsiębiorstwie, brzmi:

LOGISTICS MEETS MOTION.

Aby zagwarantować sukces naszej grupie przedsiębiorstw, trzymamy się wypracowanych przez nas zasad w odniesieniu do:

 • naszych pracowników
 • naszych klientów
 • naszych usług
 • naszego środowiska

Logo marki Seifert

Już w 1989 roku opracowaliśmy firmowy logotyp, który z powodzeniem wykorzystujemy do dziś. Jego projekt jest spójny z wyznawaną przez nas filozofią i wartościami:

 • SZARY... - oznacza solidny fundament
 • NIEBIESKI... - to jasna koncepcja
 • CZERWONY... - odnosi się do dynamiki przedsiębiorstwa
 • BIAŁY... symbolizuje integralność naszych działań