Farmacja

W przemyśle farmaceutycznym przejmujemy wszystkie zadania Centrum Usług Farmaceutycznych, w charakterze partnera miejscowego. Tak wrażliwe produkty, jakimi są farmaceutyki, wymagają dużej ostrożności w zakresie ich obsługi. W tym sektorze oferujemy m.in.:

 • składowanie z kontrolą temperatury i transporty z zachowaniem wszystkich istotnych warunków GMP,
 • monitorowanie i dokumentowanie ładunków,
 • wymianę wszystkich przesunięć magazynowych w czasie rzeczywistym,
 • najwyższy standard bezpieczeństwa z udokumentowaniem dostępu i przesunięć,
 • zabezpieczenie wykluczające możliwość zamiany produktów,
 • możliwość prześledzenia wszystkich działań na piśmie,
 • rejestrację temperatury na bieżąco,
 • kontrolę i sterowanie wilgotnością powietrza,
 • zachowanie zasady First-Expired-First-Out,
 • redukcję kosztów dzięki stałej optymalizacji procesów,
 • walidację systemów wspomaganych komputerowo,
 • ciągły zakres temperatury transportowej w przedziale 7 stopni,
 • stałą kontrolę temperatury przez system zgłoszeniowy pojazdu,
 • rytmiczne przewozy wahadłowe z maksymalnym odchyleniem 15 minut,
 • dysponowanie sprzętem zastępczym w celu zabezpieczenia zaopatrzenia,
 • kwartalną kontrolę wyposażenia i dokumentacji.