Wywiad z Haraldem Seifertem na łamach BVL-Magazin

Seifert stawia na cyfryzację

Firma Seifert, średniej wielkości przedsiębiorstwo z Ulm, konsekwentnie wdraża projekty związane z cyfryzacją. Pierwsze doświadczenia ma już za sobą

Jeśli chodzi o cyfryzację (projekt Industrie 4.0), to w praktyce panuje na tym polu duża niepewność. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie wiedzą bowiem, co taki rozwój może oznaczać dla ich przyszłości i jakie konkretne korzyści z tego typu działań mogą być odczuwalne. Można jednakże wymienić przykłady średniej wielkości firm, które potrafią podejmować wyzwania związane z cyfryzacją, nie zmieniając przy tym swojego głównego nurtu działalności oraz nie tracąc na swojej wartości.

Więcej...

Kongresowy październik

Znaczącymi wydarzeniami ubiegłego miesiąca były aż dwa Kongresy, na których nie mogło zabraknąć Seifert Polska.

Wpierw w połowie października w Katowicach odbył się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zróżnicowany program imprezy oferował profesjonalne spotkania i warsztaty dedykowane zagadnieniom administracyjnym, kadrowym i marketingowym. Za co słusznie, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, organizatorowi głównemu, najprężniej działającej instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim, należą się po raz kolejny słowa uznania.

Więcej...

Oferta współpracy

Oferta stałej współpracy

Więcej...

Ikary Jakości

Kolejny raz Seifert Polska jest partnerem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania…..logistyką i transportem.

Do uczestnictwa zapraszamy studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, państwowych oraz prywatnych uczelni w Polsce.

Na zwycięzcę czeka nagroda specjalna w postaci laptopa oraz półrocznego stażu, w jednym z wybranych Oddziałów grupy Seifert w kraju.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2017 r., drogą elektroniczną na adres: ikar@jakoscroku.pl wraz z dokumentacją uzupełniającą, którą pobrać można ze strony: http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci/

Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

https://www.facebook.com/SeifertPolska/

Więcej...

Automatyzacja i oczekiwania pracowników

W ostatnich latach obserwujemy duże zmiany na rynku pracy. Nie tylko polskim czy europejskim, ale globalnym.

Więcej...

SEIFERT POLSKA Oddział w Poznaniu rozwija się i specjalizuje

Sieć magazynów Seifert Polska stanowi kilkanaście oddziałów w strategicznych lokalizacjach na terenie całego kraju, przy kluczowych węzłach komunikacyjnych. Wielkopolska jest regionem przez który przechodzi wiele szlaków tranzytowych. Ze względu na korzystne położenie, wysoki poziom rozwoju przemysłu oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesowe, oddział wielkopolski jest jednym z ważniejszych punktów logistycznych na mapie działalności firmy.

Więcej...

Fotorelacja z uczestnictwa Seifert Polska w Poland Business Run 2017 gotowa

Monika, Ola, Matthias, Wojtek i Andrzej reprezentowali nas w Katowicach. Andrzej, Piotr, Michał, Andrzej i Rafał, biegli w sztafecie poznańskiej.

Więcej...

Kolejny rok partnerstwa Seifert Polska z Wyższą Szkołą Logistyki

W roku akademickim 2017/2018 Seifert Polska kontynuuje współpracę z Wyższą Szkoła Logistyki w Poznaniu w ramach 6-semestralnych dualnych studiów niestacjonarnych, na kierunku logistyka. Na postawie podpisanej Umowy o współpracy, studenci obok zajęć teoretycznych na uczelni, odbywają także staż w wybranym oddziale Seifert Polska

Więcej...

Ponowny sukces Seifert Polska w branży motoryzacyjnej

Seifert Polska ponownie wygrał przetarg na realizację zleceń Klienta z branży automotive. Jest to kolejny duży projekt, stanowiący wyzwanie dla całego zespołu. Nowy Klient reprezentuje koncern, będący dostawcą dla branży OEM. Możliwości efektywnego zarządzania logistyką i magazynowaniem w Seifert Polska zapewnią profesjonalną obsługę Klienta i doboru oferty do jego potrzeb

Więcej...

Seifert Polska w biegu charytatywnym Poland Business Run 2017

Już 3 września br. w 8 miastach w Polsce odbędzie się kolejna edycja największego charytatywnego biegu Poland Business Run. Seifert Polska także bierze udział w tym przedsięwzięciu

Więcej...

Dołącz do Seifert Polska!

Seifert Polska ponownie wygrał przetarg na realizację zleceń Klienta z branży automotive. Jest to kolejny duży projekt, stanowiący wyzwanie dla całego zespołu. Nowy Klient reprezentuje koncern, będący dostawcą dla branży OEM. Możliwości efektywnego zarządzania logistyką i magazynowaniem w Seifert Polska zapewnią profesjonalną obsługę Klienta i doboru oferty do jego potrzeb

Więcej...

Seifert Polska dla branży automotive

Seifert Polska wygrał kolejny przetarg na obsługę branży motoryzacyjnej. Będą to następne trzy duże realizacje dla firmy. Doceniono know  how, wysokie kompetencje i kompleksową obsługę dopasowaną do indywidualnych wymagań Klienta.

Więcej...

Akademia Młodego Logistyka

W Seifert Polska realizowany jest projekt Akademii Młodego Logistyka. To inicjatywy dedykowane uczniom, studentom oraz absolwentom wchodzącym na rynek pracy i ukierunkowanym na branżę TSL.

Więcej...

Nowy Manager Działu Międzynarodowego SLG

Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej SEIFERT LOGISTICS GROUP. Stanowisko Managera Działu Międzynarodowego w centrali SLG w Ulm objął Pan ARNOLD KÜLPER.

Więcej...

Seifert Polska w mediach

W lipcu br. w prasie branżowej, na łamach magazynu TOP LOGISTYK oraz w portalu e-transport.pl ukazały się wypowiedzi eksperckie
Pana Jana Brachmanna, Prezesa Zarządu Seifert Polska Sp. z o.o.

Więcej...

Nowe rozwiązania informatyczne w Seifert Polska

W Seifert Polska trwają prace koncepcyjne nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego. Będzie szybciej, sprawniej i wydajniej. To duża inwestycja i kolejny krok w kierunku unowocześniania  rozwiązań służących do codziennej pracy.

Więcej...

Seifert Polska na spotkaniu BVL

Za nami coroczne, regionalne spotkanie stowarzyszenia logistycznego BVL, w którym udział wzięli reprezentanci firm przemysłowych, handlowych i logistycznych z Europy. W spotkaniu uczestniczył również Jan Brachmann, Prezes polskiego oddziału BVL oraz Prezes Seifert Polska.

Więcej...

Nowe stanowisko w Seifert Polska

Od 1 lipca Pan Szymon Szczepanik będzie pełnił funkcję Dyrektora Logistyki. Rozwój pracowników to rozwój całej firmy! Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Więcej...

Integrowaliśmy się!

Pracownicy oddziałów Seifert Polska świętowali 70-lecie istnienia Grupy Seifert. Spotkanie integracyjne odbyło się 3 czerwca na Śląsku, gdzie mieści się siedziba naszej firmy.

Więcej...

Rynek magazynów na wysokich obrotach

Dobra koniunktura gospodarcza, rosnące inwestycje, rozwój infrastruktury drogowej, wzrost konsumpcji czy dynamika branży e-commerce, to elementy które powodują, że zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe stale rośnie. Bez wątpienia to jeden z najlepszych momentów dla rynku usług magazynowych.

Więcej...